Seminář Proces a Produkt

Proces a Produkt – Anna Hrnečková, Jan Mrázek a Pavel Skála

Seminář PROCES A PRODUKT bude probíhat od čtvrtka do soboty 9:00 – 13:00 a v odpoledních hodinách po domluvě.    

Seminář je tříletý a pro nové účastníky je uzavřený.

Seminář bude mít dvě části, dopolední a odpolední. Během dopolední části budou frekventatni hledat cestu k produktu na základě tématu, které otevřeli na JH. Spolu s Annou Hrnečkovou projdou její částí workshopu Od textu k textu. Během odpolední části budou diskutovat vybraná přehlídková představení z hlediska procesu tvorby, spolu s Pavlem Skálou, Janem Mrázkem i se samotnými tvůrci.

Od textu k textu – dopolední část: Dramaturgie a dramatizace v divadle hraném dětmi.

K čemu je vlastně v divadle hraném dětmi dramaturgie? A co to je? A proč se v divadle hraném dětmi máme zabývat literaturou? A kde ji hledat? Jak ji hledat? A jak s ní potom naložit? Dramatizovat? A proč dramatizovat? Jak dramatizovat? Tak třeba takhle? Nebo takhle? Anebo úplně jinak?

Anna Hrnečková je divadelní lektorkou v Divadle Drak v Hradci králové (nebo spíš zase bude, až jí skončí mateřská dovolená), na KVD DAMU učí (mimo jiné) základy dramaturgie a je redaktorkou časopisu Tvořivá dramatika. Studovala hudebně – dramatické oddělení Pražské konzervatoře, divadelní vědu na FFUK a výchovnou dramatiku na DAMU. Coby herečka (v hluboké minulosti) spolupracovala (například) se souborem CD2002 a Divadelním studiem Továrna, coby produkční působila v Pražském komorním divadle – Divadle Komedie a Divadelním studiu Továrna. Občas bývá zvána do lektorských sborů přehlídek dětských recitátorů a divadla hraného dětmi.

Zpátky ke kořenům: Možná jde o nějakou přirozenou lidskou tendenci nejprve opouštět to, z čeho jsme vzešli, abychom mohli pochopit, že s tím souvisíme natolik, že je lepší to přijmout a pracovat s tím? Ať už jako jednotlivec, nebo jako společnost?

Pavel Skála je pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde vede spoustu souborů. Dále působí jako lektor, organizátor a spolu Barborou Gréeovou nově zakládají dramacentrum v Mostě, které bude navazovat na Divadelní klub Školka. V neposlední řadě je líný workoholik, o víkendech se potuluje na KVD DAMU, je manžel a otec tří holek.

Zpátky ke kořenům: Poučit se, hledat, rozvíjet. Retro, hudba, divadlo, umění. Rodokmen, rodina, táta a děti. První rande, první dramaťák, Azalka, NA(NE)ČISTO. První třída, horolezení, běh. Radost i smutek, štěstí i smůla. 

Jan Mrázek je divadelní lektor, improvizátor, muzikant. Nově absolvent KVD DAMU. V poslední době se pohybuje převážně v Polsku (studium režie na AST Kraków, stáž v Teatru Węgajty).

Zpátky ke kořenům: když lezeš na strom a spadneš.

 

 

 

Ceny seminářů:
  • při zaplacení do 15. 3. 2022 – 555 Kč,
  • od 15. 3. 2022 – 700 Kč,
Plaťte převodem účet DS Odevšad o.s. s číslem 218993658/0300. Jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve formátu rrmmdd a do Zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Pokud si účast na semináři, který jste zaplatili, včas rozmyslíte, dostanete část peněz zpět. Storno poplatek při odhlášení do 1. března 2022 je 50 % ze zaplacené částky, později se peníze už nevrací. Nejde o naši snahu vydělávat, ale do konce února musíme nakoupit potřebné pomůcky na semináře, zaplatit lektora a také potřebujeme mít představu o počtu posluchačů v jednotlivých seminářích.

Přihlásit se na seminář