Pro média

Milé paní redaktorky, milí páni redaktoři, ve chvíli, kdy pro vás bude téma festivalu PřeMostění 2021 aktuální, tak vám právě na tomto místě poskytneme všechny potřebné informace, program, tiskové zprávy a fotografie v tiskové kvalitě. Pokud byste byli nedočkaví, můžete se zatím podívat na fotky a zprávy z předchozích ročníků, nebo kontaktovat hlavního organizátora Pavla Skálu (pavel.skala@nanecisto.eu, tel: 774 162 298), který vám s radostí odpoví veškeré otázky a poskytne podkladové materiály.