Meisnerova technika: Václav Zimmermann

Herecká dílna na principech Meisnerovy techniky 
Dílna zaměřená na práci s dialogem, postavená na principu opakování. Jedna věc je to, co našemu partnerovi říkáme, avšak druhá je to, jak mu to říkáme, co u toho děláme a čeho tím chceme doopravdy dosáhnout? Půjde nám o zkoušení této aktivní komunikace „ve hře“, o pozorování našich vědomých a zvědomování našich nevědomých reakcí a jejich interpretace směrem k partnerovi. Dílna je pro herce i veřejnost. 

Co když je to poprvé? Když je něco poprvé, tak je to důkaz toho, že dělám krok vpřed.

Václav Zimmermann 
Lektor a herec, absolvent Autorského herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kde nyní vede předmět Dialogické jednání. Ve své lektorské činnosti se zabývá tématem „klid“ vs „neklid“ v situaci jevištního jednání. Aktivně se věnuje především divadelní improvizaci se souborem České národní improvizační divadlo. 
 
Ceny seminářů:
  • při zaplacení do 15. 3. 2024 – 700 Kč,
  • od 15. 3. 2024 – 800 Kč
  • na místě 1000 Kč
Plaťte převodem účet DS Odevšad o.s. s číslem 218993658/0300. Jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve formátu rrmmdd a do Zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Pokud si účast na semináři, který jste zaplatili, včas rozmyslíte, dostanete část peněz zpět. Storno poplatek při odhlášení do 1. března 2024 je 50 % ze zaplacené částky, později se peníze už nevrací. Nejde o naši snahu vydělávat, ale do konce února musíme nakoupit potřebné pomůcky na semináře, zaplatit lektora a také potřebujeme mít představu o počtu posluchačů v jednotlivých seminářích.