Divadlo Naboso – Referát o Jankovi

Réžia: Štefan Foltán

Slovo o inscenácii 

Inscenácia vychádza z textu balady slovenského básnika Janka Kráľa a spôsobov scénického interpretovania princípov divadla poézie cez tento text.  Inscenácia je metaforou osamelosti v pohybe, svetle, vode, zvuku a slove.  Autori vedú  dialóg s Jankom a snažia sa zistiť, kto to vlastne je? Kde chodí nakupovať? Má správne stravovacie návyky? Využívané svoje právo slobodne voliť? Vie, čo je to metafora, metonymia, epizeuxa a veršový presah? Aké meno má napísané v čitateľskom preukaze? Kde ho dnes možno stretnúť? Kus z neho je v každom človeku, no nie každý nájde silu byť divný!

Slovo o autoroch

Divadlo Naboso tvorí v súčasnosti 8 „divných“ mladých ľudí, ktorí sa zamýšľajú… proste,  zamýšľajú sa.  Pôsobia pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre.

Účinkujú
Andrej Rácz, Jarka Ráczová, Terézia Mikleová, Jakub Uher, Paulína Uhrinová, Ivan Černuško, Martina Kertészová, Amanda Shojali

Textová inšpirácia
Janko Kráľ _Zakliata panna vo váhu a divný Janko
Pavel Vilikovský  _Slovo o divnom Jankovi