Veřejná diskuse: Mostecké kulturní žití a vyžití

Diskuse na téma úlohy kultury v Ústeckém kraji.

Moderuje: Ester Klimecká. Hosté diskuse: Jiří Řehák, Filip Nuckolls a Pavel Skála.