TS Magdaléna – Modlitba za svobodu

Režie: Ludmila Rellichová

O inscenaci
hudba: Luboš Fišer
autor hudební koláže: Bohumír Rellich
choreografie: Ludmila Rellichová a soubor
inspirační zdroj: Otokar Březina – Stavitelé chrámů
světelný design: Martin Šulc
Motto inscenace:
Pohled do minulosti je konfrontací se stále aktuálními životními otázkami, které zůstávají neměnné po celou historii lidstva.
Až položím poslední kámen potřebný k výstavbě chrámu, zastavím se, ohlédnu a pokorně se vydám ke hvězdám. Stanu se jednou z nich a vášeň provázející mne životem, bude budoucím svítit a ukazovat naději.

O souboru
Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Zabývá se scénickým tancem, pohybovým divadlem, dramatickou výchovou a pantomimou. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření.
Soubor TaPS je v současné době složen z jednotlivců tři souborů z posledních let. Skvěle spolupracují, tvoří a navzájem se inspirují Jsou talentované, zodpovědné ke všemu, co činí. Jde o silné individuality. Mám je ráda.

Kontakt
Ludmila Rellichová
taps.magdalena@gmail.com