Reservé – zRÁDCI LIDU

Režie: Pavel Skála

O inscenaci
„Proces s Miladou Horákovou a spol. byl pouze jedním z několika set politických procesů v letech 1948-1954. Rovněž jeho oběti se řadili mezi více než dvě stě tisíc občanů se stejným nebo podobným osudem. Přesto v historii politických procesů a v zakladatelském období komunistického režimu zaujímá zvlášť významné místo. Spolu s procesy následnými byl počtem obětí a krutostí vynesených rozsudků největším procesem v poválečném Československu. Na jeho výrobě se velmi aktivně podíleli sovětští poradci. V “výrobní technologii” představoval jakýsi mezník, předobraz konstrukce a přípravy dalších velkých veřejných procesu. Včetně organizované kampaně veřejného hněvu a volání po krvi.“ (Karel Kaplan – Největší politický proces, M. Horáková a spol.)

O souboru
DS Reservé se od roku 2014 věnoval především autorské tvorbě, ve které se přirozeně zabýval
aktuálními tématy. V roce 2019 poprvé lehce zabrousil do světa dokumentárního divadla skrz příběh Malaly Yousafzai.
Letos se složení souboru lehce proměnilo, ale chuť jít tímto směrem a objevovat dosud neznámé se umocnila.

Kontakt
Pavel Skála
pavel.skala@premosteni.eu