Lektoři

Lektorský sbor je složen z:

  • Eva Spoustová – dabérka, pedagožka DAMU 
  • Milan Schejbal – režisér divadla A. Dvořáka Příbram, pedagog DAMU
  • Luděk Horký – dramaturg
  • Jiřina Lhotská – pedagožka ZUŠ, lektorka

 

  • Lukáš Černý –  vystudoval divadelní vědu na FF UK v Praze, kde také v současnosti navštěvuje katedru komparatistiky. Zároveň (nebo možná především, kdo ví) je studující a už snad trochu praktikující dramaturg na KALD DAMU. K zájmu o amatérské divadlo ho navedlo jednak gymnaziální herecké působení v souboru Relikty, ale predevším celá diskusně-večírková kultura přehlídek pořádaných manželi Hulákovými, jmenovitě bechyňské Nahlížení a Mladá scéna. Tam, stejně jako na Šrámkově Písku nebo Stodůleckém Písečku, se tu a tam objevil/uje i jako recenzent. Jeho odkaz na googlu najdete zatím až na třetí stránce, ale je ambiciózní: jednoho dne se chce přehoupnout i nad mezinárodního přepravce Lukáš Černý s.r.o.“