Přednáška: Český Banát

Z původního českého osídlení se do dnešní doby v rumunském Banátu zachovalo šest vesnic, kde žijí krajané, kteří se sem přistěhovali po roce 1823. Každá vesnice je něčím jiná, nádherně svá. Založili je kolonisté z různých oblastí, kteří si s sebou z domova přivezli zvyky, kroje i nářečí.