Mluvíme Slova

Mluvíme Slova

HLAS, LOGOPEDIE, TĚLO Sám hlas je sdělením, slovo je až další rozměr. Pojďte si se mnou pohrát a zlepšit dýchání, artikulaci, rytmiku, najít svůj hlas, ukotvit ho a nechat ho plynout. Dostaneme se ale i ke slovu a pohrajeme si i s ním. Lektorka dílny: Mgr.

 

Vendula Holčáková

Vystudovala speciální pedagogiku a dramatickou výchovu. Studium logopedie a dramatické výchovy se jí propojilo v hlasovou výchovu, působí jako asistentka v hodinách hlasové výchovy na DAMU u hlasové pedagožky Ivany Vostárkové, učí hlasovou výchovu a ortoepii na VOŠ herecké, na ZŠ učí děti s odlišným mateřským jazykem, vede jednorázové hlasové dílny, příležitostně zasedá jako porotce na recitačních přehlídkách a stále i logopedí.

 

Vendula Holčáková

 

Semináře budou probíhat od čtvrtka  4. 4. do soboty 6. 4. 2019, budou od 9:00 – 13:00 a účastnický poplatek je:
Ceny seminářů:
  • při zaplacení do 30. 1. 2019 – 600 Kč,
  • do 28. 2. 2019 – 650 Kč,
  • od 1. 3. 2019 – 700 Kč
Plaťte převodem účet DS Odevšad o.s. s číslem 218993658/0300. Jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve formátu rrmmdd a do Zprávy pro příjemce uveďte své jméno.