Impro – dlouhé formy

Impro – dlouhé formy: Zaměříme se na improvizační formu Harold, která je velmi populární v anglicky mluvících zemích. Harold poskytuje obrovskou svobodu a zároveň drží pevný řád. Ve třech dějstvích se odehrají tři příběhy a bude jen na vás, jestli se propojí nebo ne…

Láďa Karda je student herectví na katedře alternativního a loutkového divadla, kde se věnuje improvizaci se skupinou 20 000 židů pod mořem. Improvizuje už dvanáct let a baví ho to čím dál víc. Poslední dobou se rozhoduje správně.